INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet w Siedlcach

 

okladka rycina stara

(Wszystkie pliki PDF są w wersji skanowanej)

 

Strona tytułowa, redakcyjna , spis treści

DARIUSZ MAGIER Słowo wstępne

ANNA LASZUK Problematyczna nie tylko zespołowość, czyli rzut oka na materiały proweniencji prywatnej

ADAM GRZEGORZ DĄBROWSKI Zbiory, kolekcje i spuścizny w zasobie Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Krótka charakterystyka i wybrane przykłady

ANDRZEJ WRÓBEL Zbiory tomaszowskiego Oddziału Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim jako źródło do badań historii regionu

ALICJA ADAMUS-KOWALIK Materiały archiwalne z Kolekcji Stefana Szwakopfa jako źródło do badań Częstochowskiego Inspektoratu Armii Krajowej

MARCIN MACIEJ KRASUSKI Siedlecki Park „Aleksandria” w zbiorach Archiwum Państwowego w Siedlcach

MIROSŁAW ROGUSKI Zbiór wypisów kustosza Adolfa Mysłowskiego źródłem do badań genealogicznych

OLGIERD LENCZEWSKI Zbiór notatek i zapisków o Ziemi Świętej o. Norberta Golichowskiego OFM w Archiwum Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie

OLGA GAIDAI Dziennik jako źródło przekazu czasu i przestrzeni na przykładzie kolekcji dokumentów Wacława Strońskiego

PAWEŁ PERZYNA Zbiór grypsów i listów Jerzego Ceranowskiego jako źródło do badań nad internowaniem w stanie wojennym

KACPER ROSNER-LESZCZYŃSKI Dokumenty przechowywane w Izbie Aptekarskiej we Wrocławiu – zapomniane źródło do badań nad dolnośląską farmacją po 1945 r.

KRZYSZTOF JEDYNAK Źródła do historii Polskiej Armii Podziemnej „Odra” w zbiorze wspomnień przechowywanych w Muzeum w Koszalinie

IZABELA WIERCIŃSKA Napisy i nalepki na miniaturach portretowych jako świadectwo osobistej więzi właścicieli z dziełami sztuki na przykładzie zbiorów hr. Potockich z Krakowa i Krzeszowic z kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie

MONIKA CZOŁCZYŃSKA Dokumentacja techniczna instytutów naukowo-badawczych przemysłu włókienniczego w Polsce

 Baner Solidarno

logotypy ministerstwa biblioteki i uniwersytetu

 

"Wokół Okrągłego Stołu. Solidarność na terenie południowego Podlasia w latach 1980-1989" – jest projektem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej. Adresowany jest do młodzieży, osób dorosłych oraz seniorów zamieszkujących teren południowego Podlasia.

Niniejszy projekt jest odpowiedzią na rosnącą potrzebę edukacji w kontekście historii regionalnej, a w szczególności najważniejszych wydarzeń, jakie zapisały się na kartach współczesnej historii Polski i bezpośrednio miały swój udział w odzyskiwaniu suwerenności państwowej. Poprzez planowane działania uczestnicy projektu zyskają niepowtarzalną wiedzę na temat działalności Solidarności na terenie południowego Podlasia w latach 1980-1989.

Podczas trwania projektu zostanie zorganizowany cykl 6 spotkań regionalnych, 6 lekcji edukacyjnych, w tym konferencji naukowej, która będzie zwieńczeniem projektu. Zorganizowana zostanie także mobilna wystawa planszowa "Wokół Okrągłego Stołu. Solidarność na terenie południowego Podlasia w latach 1980-1989".

link do: strony Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej 

Partnerem projektu jest Uniwersytet w Siedlcach, który wesprze Miejską Bibliotekę Publiczną w Białej Podlaskiej w działaniach na rzecz promocji wiedzy historycznej i promocji dziedzictwa kulturowego.

Koordynatorzy projektu:

dr Małgorzata Nikoniuk (Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej)

dr hab. Dariusz Magier, prof. uczelni (partner projektu – Uniwersytet w Siedlcach)

 

Wydarzenia: 

SOLIDARNOSC MAGIER plakat   SOLIDARNOSC II ROGUSKI   plakat z tekstem zaproszenia zmniejszony

 

 SOLIDARNOSC KONFERENCJA zaproszenie

 Media: 

link do: W bibliotece o Okrągłym Stole | Radio Lublin | 20.03.2024