INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet w Siedlcach

Instytut Historii UPH zaprasza do współpracy w zakresie sprawowania pieczy naukowej i dydaktycznej nad uczniami realizującymi program historii w zakresie rozszerzonym. Zawarcie porozumień patronackich skutkuje udziałem uczniów w lekcjach akademickich z wykładowcami UPH, uczestnictwem w projektach realizowanych w Instytucie Historii oraz możliwością odbywania w szkole praktyk zawodowych nauczycielskich przez studentów historii UPH.

Uczestnicy projektu Klasy patronackie:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Stanisława Staszica w Siedlcach