INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet w Siedlcach

 

Warunki jakim powinna odpowiadać praca dyplomowa (link)

Wymogi dotyczące prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich) realizowanych na kierunku historia (link)

 Zakres egzaminu dyplomowego ustalany jest w programie kształcenia.  Na egzaminie dyplomowym student odpowiada na 3 pytania, które są wpisywane do protokołu z egzaminu dyplomowego:

    • dwa pytania dotyczące napisanej przez studenta pracy dyplomowej
    • jedno z puli pytań na egzaminy dyplomowe (licencjackie i magisterskie)

 Zagadnienia na egzamin dyplomowy studiów I i II stopnia na kierunku historia w roku akademickim 2021/2022 (link)

 Zagadnienia na egzamin dyplomowy studiów I i II stopnia na kierunku historia w roku akademickim 2022/2023 (link)

 

Zakresy tematyczne do egzaminów dyplomowych (licencjackich i magisterskich) na rok akademicki 2023/2024 (link)

 

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH ZREALIZOWANYCH W INSTYTUCIE HISTORII OD 2017 ROKU