INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet w Siedlcach

 

Międzyuczelniany Zespół Badań nad Historią Społeczną

Celem zespołu jest prowadzenie interdyscyplinarnych badań naukowych w zakresie dziejów wspólnot ludzkich, przemian struktur i hierarchii społecznych, przeobrażeń technologicznych oraz rozwoju różnych form komunikacji społecznej.

Zespół realizuje swoje zadania poprzez:

 1. prowadzenie kwerend archiwalnych i bibliotecznych,
 2. organizację seminariów,
 3. organizację konferencji naukowych, w tym cyklu „Wspólnoty ludzkie”,
 4. wydawanie monografii autorskich, edycji źródeł i prac zbiorowych, w tym czasopisma naukowego „Tempus”.

Skład zespołu:

 • dr hab. Marcin Kruszyński (Uniwersytet w Siedlcach) – kierownik,
 • dr Agata Fijuth-Dudek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie),
 • dr Ewelina Górka (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie),
 • dr Justyna Maguś (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie),
 • dr Paweł Orłowski (Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie),
 • dr Tomasz Osiński (Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie),
 • dr Rafał Roguski (Uniwersytet w Siedlcach),
 • Marta Czerwieniec-Ivasyk (Uniwersytet w Siedlcach),
 • Katarzyna Kot (Uniwersytet w Siedlcach),
 • Alicja Szumowiecka (Uniwersytet w Siedlcach).