INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet w Siedlcach

 

Instytut Historii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach zaprasza na

Podyplomowe Studia z Archiwistyki i Zarządzania Dokumentami

na rok akademicki 2023/2024

podypl obraz

Ukończenie studiów pozwala na uzyskanie uprawnień #archiwisty, #opiekuna składnicy akt, #koordynatora czynności kancelaryjnych, wykwalifikowanego #kancelisty i #pracownika biurowego.

Podyplomowe Studia z Archiwistyki i Zarządzania Dokumentami na UPH to:

  •  dwa semestry rozwijających zajęć poczynając od października 2023 r.,
  •  zajęcia w soboty i niedziele, co 2-3 tygodnie
  •  możliwość odbywania części zajęć w formule online,
  •  najlepsi w regionie specjaliści oraz praktycy wśród wykładowców,
  •  gwarancja nabycia praktycznych umiejętności pracy archiwalnej i kancelaryjnej,
  •  przystępna cena (ulga dla absolwentów UPH i przy jednorazowo wniesionej opłacie za semestr),
  •  uzyskanie świadectwa uprawniającego do wykonywania zawodu archiwisty i zarządcy dokumentacji oraz potwierdzającego kwalifikacje do pracy biurowej,

*

Słuchaczami studiów mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia, lub jednolitych studiów magisterskich. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Wszystkie wymagane informacje oraz sposób aplikowania na studia podyplomowe można znaleźć na stronie internetowej:

LINK