INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet w Siedlcach

 

Na mocy porozumienia z Narodowym Archiwum Cyfrowym nasz Instytut do celów dydaktycznych na specjalnościach Archiwistyka i biurowość współczesna oraz Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją wykorzystuje Zintegrowany System Informacji Archiwalnej (ZoSIA) – aplikację przeznaczoną do opracowania, ewidencji i inwentaryzacji zbiorów archiwalnych.