INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet w Siedlcach

 

HISTORIA STAROŻYTNA

 

dr hab. Katarzyna Maksymiuk, prof. uczelni

 • historia wojskowości starożytnej: problemy polityczno-militarne, kultura materialna, a także militarne aspekty historii architektury,
 • problemy strategiczne, ocena zasobów stron konfliktów, ograniczeń geograficznych i geopolitycznych oraz czynników kulturowych wpływających tak na sukcesy, jak i porażki militarne państw starożytności,
 • kwestie taktyki, problemy sztuki oblężniczej oraz odpowiadającym im koncepcjom w strukturach fortyfikacji, zarówno w aspekcie twierdz, jak rozwiniętych systemów obejmujących całe obszary geograficzne (Wielki Mur Chiński, Wał Hadriana, Mur Aleksandra itp.),
 • tematy bronioznawcze, skupione na ewolucji i zmianach w uzbrojeniu starożytnym w kontekście technologii, zadań taktycznych i strategicznych, czy przemian kulturowych.

 

HISTORIA ŚREDNIOWIECZNA

 

dr hab. Maria Starnawska, prof. uczelni

 • historia średniowieczna Polski,
 • historia średniowieczna powszechna,
 • historia kultury średniowiecznej,
 • historia Kościoła w średniowieczu.

 

HISTORIA NOWOŻYTNA

 

dr hab. Robert Piętek, prof. uczelni

 • Europa wobec świata w epoce nowożytnej,
 • państwa i społeczeństwa w Afryce XV-XIX w.,
 • kształtowanie się Świata Atlantyckiego – kultura i społeczeństwa.

 

dr Artur Goszczyński, adiunkt

 • elita władzy Rzeczypospolitej za pierwszych Wazów,
 • parlamentaryzm w XVI-XVII w.,
 • wojskowość Rzeczypospolitej w XVI-XVII w.,
 • kultura polsko-litewskiej Rzeczypospolitej w XVI-XVII w.

 

HISTORIA XIX I XX WIEKU

 

dr hab. Jarosław Cabaj, prof. uczelni

 • przemiany społeczno-gospodarcze na wsi „regionu siedleckiego” w XIX-XX w., w tym m.in. możliwość przygotowania monografii parafii, gminy, placówek kulturalnych, oświatowych,
 • historia prasy lokalnej (prowincjonalnej) XIX-XX w. – podejmowanie badań nad prasą lub w oparciu o prasę.

 

dr hab. Sergiusz Leończyk, prof. uczelni

 • Rosja i ZSRR, stosunki polsko-rosyjskie XVIII-XXI w.,
 • Królestwo Polskie w XIX-XX w.,
 • Polonia i Polacy za granicą XIX-XXI w.,
 • Dzieje Bułgarii i krajów bałkańskich XIX-XX w.

 

HISTORIA NAJNOWSZA, ARCHIWISTYKA I DYDAKTYKA HISTORII

 

dr hab. Marcin Kruszyński, prof. uczelni

 • dyplomacja II RP, z naciskiem na relacje polsko-sowieckie, polsko-niemieckie, polsko-francuskie, polsko-angielskie, kontakty Warszawy z państwami Ameryki Południowej,
 • historia życia codziennego w XX w. (I wojna światowa, II RP, Polska Ludowa, PRL);
 • dzieje wojskowości w XX w.,
 • inteligencja, uczeni, artyści, aktorzy w Polsce i na świecie w XX w.,
 • kobiety od czasów sufrażystek i działaczek PPS „Frakcja rewolucyjna” po ruch feministyczny przełomu XX i XXI w.
 • emigracja polska w XX wieku

 

dr hab. Dariusz Magier, prof. uczelni

 • archiwistyka i zarządzanie dokumentacją,
 • dzieje ustrojowe aktotwórców
 • dzieje kancelarii i biurokracji XX i XXI w.,
 • zjawiska kulturowe i społeczne XX i XXI w.

 

dr Rafał Roguski, adiunkt

 • historia wojskowości polskiej w latach 1918-1945,
 • bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej w latach 1918-1945 (działania poniżej progu wojny; problemy narodowościowe; przestępczość kryminalna i polityczna),
 • dydaktyka historii.