INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet w Siedlcach

2024

okladka wyswnictwa parafia   okladka rycina stara

2023

okladka swiadectwa przeszlosci    okladka ksiazki dzieje lubelszczyzny    

okladka swiaty archiwalne 2    okladka kruszynski wozy na drodze    okladka z dziejw emiracji    okladka tomu 8

2022

okladka elektryfikacja m    Okladka o sens w archiwistyce    okladka slownika 7 strona

okladka odkrywanie i interpretacja archiwaliow    marcin2okladka ksiazki mala    Konopnicka okladka mala   okladka monografia Pejzae Jekaterinburg red Magier

 2021

okladka formacje etapowe armii polskiej    okladka bunty i rewolty w Kongo    okladka Jaczynski monografia Agentura    okladka slownik tom 6

okladka Aktywnosc kombatantow oddzialu Zenona    okladka 450 lat unia lubelskiej    OKLADKA Boginie powiazanie z kobietami Sewerow    okladka Sitkiewicz Sprawozdania  
 
okadka prasa siedlecka    OKLADKA Siedlecka kontrrewolucja oczami komunistw    okladka mniejszosc polska w Federacji Rosyjskiej SL    zapiski starca okladka
 

2020

OKLADKA Tajemnice radzyskiej katowni    OKLADKA Sukcesy i poraki Historyczny kontekst kobiecych de do samorealizacji    OKLADKA_Sownik_biograficzny_Poudniowego_Podlasia_i_Wschodniego_Mazowsza_Tom_V.jpg    OKLADKA_onierze_Wojska_Polskiego_na_wschodnich_rubieach_Rzeczypospolitej.jpg

OKLADKA Szkolnictwo wojskowe na ziemiach polskich w latach 1795-1832    OKLADKA Instytut Historii UPH w Siedlcach w latach 1991-2019