INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet w Siedlcach

 

2024 rok

Decyzja Nr 2/2024 z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej „Siedleckiego Konkursu Historycznego 2023”

Decyzja Nr 1/2024 z dnia 8 stycznia 2024 r. w sprawie powołania Międzyuczelnianego Zespołu Badań nad Historią Społeczną 

2023 rok

Decyzja Nr 12/2023 z dnia 11 października 2023 r. w sprawie uchylenia decyzji nr: 4/2020, 5/2020, 3/2021, 8/2021, 10/2021

Decyzja Nr 11/2023 z dnia 2 października 2023 r. w sprawie powołania dr. hab. Marcina Kruszyńskiego na członka Rady Dyscypliny

Decyzja Nr 10/2023 z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie uzupełnienia składu Rady Interesariuszy Zewnętrznych

Decyzja Nr 9/2023 z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie zakresu zadań Zespołu ds. Programów Studiów

Decyzja Nr 8/2023 z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie obowiązków i praw opiekunów lat w Instytucie Historii

Decyzja nr 7/2023 z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie zasad powoływania koordynatorów zajęć dydaktycznych realizowanych w Instytucie Historii

Decyzja nr 6/2023  z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania przedstawiciela studentów do składu Zespołu ds. Programów Studiów

Decyzja nr 5/2023  z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie powołania czasopisma naukowego pt. „Tempus”

Decyzja nr 4/2023  z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Rady lnteresariuszy Zewnętrznych

Decyzja nr 3/2023 z dnia 3 stycznia 2023 roku w sprawie powołania komisji programu Erasmus + KA 171-HED

Decyzja nr 2/2023 z dnia 3 stycznia 2023 roku w sprawie powołania instytutowego koordynatora wymiany studentów i pracowników w ramach programu Erasmus + KA 171-HED

Decyzja nr 1/2023 z dnia 2 stycznia 2023 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej „Siedleckiego Konkursu Historycznego 2022”

 

2022 rok

Decyzja nr 12/2022 z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Programów Studiów

Decyzja nr 11/2022 z dnia 8 listopada 2022 roku w sprawie powołania w Instytucie Historii Pełnomocnika ds. Równego Traktowania na rok akademicki 2022/23

Decyzja nr 10/2022 z dnia 3 października 2022 roku w sprawie powołania dr. Artura Goszczyńskiego i dr. Marcina Pytla na członków Rady Dyscypliny

Decyzja nr 9/2022 z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie powołania Kolegium Redakcyjnego Słownika biograficznego Południowego Podlasia i Wschodniego Mazowsza

Decyzja nr 8/2022 z dnia 1 czerwca 2022 roku w sprawie powołania koordynatorów przedmiotów na rok akademicki 2022/2023

Decyzja nr 7/2022 z dnia 17 marca 2022 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 15/2021 z dnia 27 października 2021 roku

Decyzja nr 6/2022 z dnia 21 lutego 2022 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Projektu Edukacyjnego „My w historii – historia w nas” na rok akademicki 2021/2022

Decyzja nr 5/2022 z dnia 21 lutego 2022 roku w sprawie zapewnienia ciągłości funkcjonowania Sekretariatu Instytutu Historii

Decyzja nr 4/2022 z dnia 19 stycznia 2022 roku w sprawie powołania Koordynatora programu „Lekcja akademicka” na rok akademicki 2021/2022

Decyzja Nr 3/2022 z dnia 11 stycznia 2022 roku w sprawie realizacji zadań przez doktorantów Szkoły Doktorskiej UPH w dyscyplinie historia w Instytucie Historii

Załącznik do Decyzji Nr 3/2022

Decyzja Nr 2/2022 z dnia 3 stycznia 2022 roku w sprawie powołania Rady Programowej serii wydawniczej „Światy archiwalne”

Decyzja Nr 1/2022 z dnia 3 stycznia 2022 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej „Siedleckiego Konkursu Historycznego 2021"

 

2021 rok

Decyzja nr 16/2021 z dnia 3 listopada 2021 roku w sprawie powołania w Instytucie Historii Pełnomocnika ds. Równego Traktowania na rok akademicki 2021/22

Decyzja nr 15/2021 z dnia 27 października 2021 roku w sprawie powołania Zespołu badawczego ds. zabytkowego cmentarza w Starej Kornicy

Decyzja nr 14/2021 z dnia 04 października 2021 roku w sprawie odwołania prof. dr hab. Stanisława Jaczyńskiego ze składu Rady Dyscypliny

Decyzja nr 13/2021 z dnia 04 października 2021 roku w sprawie odwołania prof. dr hab. Zofii Chyry-Rolicz ze składu Rady Dyscypliny

Decyzja nr 12/2021 z dnia 20 września 2021 roku w sprawie powołania koordynatorów przedmiotów na rok akademicki 2021/2022

Załącznik do Decyzji Nr 12/2021

Decyzja nr 11/2021 z dnia 8 września 2021 roku w sprawie powołania dr. Arkadiusza Zawadzkiego na członka Rady Dyscypliny

Decyzja nr 10/2021 z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie powołania redakcji i rady naukowej czasopisma „Szkice Podlaskie” (nieobowiązująca)

Decyzja nr 9/2021 z dnia 23 kwietnia 2021 roku w sprawie powołania w Instytucie Historii Pełnomocnika ds. Równego Traktowania na rok akademicki 2020/21  (nieobowiązująca)

Decyzja nr 8/2021 z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia procedury antydyskryminacyjnej i antymobbingowej w Instytucie Historii UPH (nieobowiązująca)

Decyzja nr 7/2021 z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej „Siedleckiego Konkursu Historycznego 2020”  (nieobowiązująca)

Decyzja nr 6/2021 z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie monitorowania zaangażowania doktorantów historii Szkoły Doktorskiej w działalność Instytutu Historii  (nieobowiązująca)

Decyzja nr 5/2021 z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie obowiązków pracowników w zakresie aplikowania o granty zewnętrzne

Decyzja nr 4/2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie powołania zespołu do oceny tematu i koncepcji rozprawy doktorskiej mgr Anny Madej  (nieobowiązująca)

Decyzja nr 3/2021 z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie powołania przedstawicieli studentów i doktorantów do Zespołu ds. Programów Studiów Instytutu Historii (nieobowiązująca)

Decyzja nr 2/2021 z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Projektu Edukacyjnego „My w historii – historia w nas”  (nieobowiązująca)

Decyzja nr 1/2021 z dnia 04 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Rady lnteresariuszy Zewnętrznych

2020 rok

Decyzja nr 8/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora systemu kontroli zarządczej

Decyzja nr 7/2020 z dnia 14 października 2020 r. w sprawie powołania mgr Barbary Tekely Skrętowicz na członka Rady Dyscypliny

Decyzja nr 6/2020 z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie powołania zespołu do oceny tematu i koncepcji rozprawy doktorskiej mgr Oleksandry Foboril  (nieobowiązująca)

Decyzja nr 5/2020 z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie utworzenia grupy badawczej „Historia Regionu Siedleckiego” (nieobowiązująca)

Decyzja nr 4/2020 z dnia 22 października 2020 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Dyrektora Instytutu Historii UPH ds. kontaktów z mediami społecznościowymi (nieobowiązująca)

Decyzja nr 3/2020 z dnia 2 października 2020 r. w sprawie powołania osoby odpowiedzialnej za weryfikację, aktualizację lub uzupełnienie ocen ryzyka zawodowego dla stanowisk pracy w Instytucie Historii UPH

Decyzja nr 2/2020 z dnia 2 października 2020 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Dyrektora Instytutu Historii UPH ds. parametryzacji

Decyzja nr 1a/2020 z dnia 2 października 2020 r. w sprawie powołania Rady Dyscypliny Instytutu Historii na kadencję 2020-2024

Decyzja nr 1/2020 z dnia 2 października 2020 r. w sprawie powołania przewodniczącego Zespołu ds. Programu Studiów Instytutu Historii (nieobowiązująca)

2019 rok

Decyzja nr 3/2019 z dnia 22 października 2019 r. w sprawie powołania Sekretarzy Komisji Doktorskiej

Decyzja nr 2/2019 z dnia 8 października 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Programów Studiów Instytutu Historii  (nieobowiązująca)

Decyzja nr 1/2019 z dnia 1 października 2019 r. w sprawie powołania Rady Dyscypliny Instytutu Historii  (nieobowiązująca)