INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet w Siedlcach

 

Projekt skierowany jest do uczniów szkół średnich przejawiających zdolności i zainteresowania humanistyczne, a szczególnie historyczne. Ma on na celu doskonalenie procesu kształcenia i podnoszenia jego jakości w zakresie historii, wyrabiania w uczniach przekonania o znaczeniu przeszłości w prawidłowym zrozumienia dnia dzisiejszego, integrowania środowisk szkolnych i akademickiego w regionie w kształtowaniu postawy humanistycznej uczniów i studentów, a także rozwijanie wzajemnie korzystnej współpracy.

 

Szkoły biorące udział w projekcie (alfabetycznie wg miejscowości):

 • II Liceum Ogólnokształcące im. E. Plater w Białej Podlaskiej
 • Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Białej Podlaskiej
 • Zespół Szkół Samorządowych Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Podlaskiej w Komarówce Podlaskiej
 • IV Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Łukowie
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Mielcu
 • Zespół Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim
 • Zespół Szkół im. Marii Curie-Skłodowskiej w Mińsku Mazowieckim
 • Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim
 • I Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Rodziny w Siedlcach
 • IV Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żółkiewskiego w Siedlcach
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Stanisława Staszica w Siedlcach
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Kazimierza Wielkiego w Siedlcach
 • I Liceum Ogólnokształcące im. M. Curie-Skłodowskiej w Sokołowie Podlaskim
 • Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Sokołowie Podlaskim
 • Zespół Szkół w Stoczku Łukowskim
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Węgrowie
 • Specjalne Liceum Ogólnokształcące w Wojnowie

 

Zapraszamy wszystkie szkoły średnie do współpracy!