INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet w Siedlcach

 

RADA INTERESARIUSZY ZEWNĘTRZNYCH jest społecznym ciałem opiniodawczym Dyrektora Instytutu Historii UPH, której zadaniem jest opiniowanie planów i programów studiów oraz praktyk zawodowych na kierunkach studiów prowadzonych w Instytucie w celu ich dostosowywania do potrzeb rynku pracy.

Skład Rady:

  • Piotr A. Czyż (archiwista w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Siedlcach)
  • Jacek Jagiełło (dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żółkiewskiego w Siedlcach)
  • Leszek Koper (redaktor naczelny tygodnika „Życie Siedleckie”)
  • Artur Rogalski (adiunkt w Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie)
  • Grzegorz Welik (dyrektor Archiwum Państwowego w Siedlcach)
  • Łukasz Węda (prezes Stowarzyszenia Rozwoju Miejscowości Studzianka)
  • Paweł Żochowski (inspektor w Urzędzie Miasta Radzyń Podlaski).