INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet w Siedlcach

 

2024

Roguska, A., Roguski, R., & Madej, A. (2024). The education of Polish children deported to the USSR and evacuated to the near and Middle East during World War II. Przegląd Wschodnioeuropejski15(1), 31–41. https://doi.org/10.31648/pw.10177

Wereda, D. & Kažuro, I. (2024). Zaangażowanie bazylianów prowincji litewskiej w rozwój edukacji nauk ścisłych i przyrodniczych na ziemiach państwa polsko-litewskiego w latach 1773-1839. Roczniki Humanistyczne, 72, 183–205. https://doi.org/10.18290/rh24722.10

2023

Cabaj, J. (2023). Rola prasy w działalności społeczno-gospodarczej stowarzyszeń Akcji Katolickiej w okresie międzywojennym na przykładzie czasopism diecezji siedleckiej . Rocznik Historii Prasy Polskiej, 26.4, 103-120. http://doi.org/10.24425/rhpp.2023.148240

Farrokh, K., Maksymiuk, K., & Skupniewicz, P. (2023). Early Iranian Riders and Cavarly. Historia i Świat12, 153–166. https://doi.org/10.34739/his.2023.12.09

Goszczyński, A. (2023). Jak sufragana chełmskiego kijami pobito, czyli o rozruchach religijnych w Hrubieszowie i Czerniczynie z marca–kwietnia 1636 r. Oblata protestacji i obdukcji Abrahama Śladkowskiego oraz oględzin ran jego kapelana, siostrzeńca i woźnicy w urzędzie grodzkim grabowieckim. Res Historica, 55, 737-762.  http://dx.doi.org/10.17951/rh.2023.55.737-762

Goszczyński, A. (2023). Testament strażnika koronnego Samuela Łaszcza (ok. 1588-1649). Wschodni Rocznik Humanistyczny, 20.1, 125–134. https://doi.org/10.36121/agoszczynski.20.2023.1.125

Havrylyshyn, P., Zhernokleiev, O., & Roguski, R. (2023). The youth of Bohdan Hawrylyshyn (1926-1944). Historia i Świat12, 469–480. https://doi.org/10.34739/his.2023.12.30

Jaczyński, S. (2023). Agentura sowiecka w Armii Polskiej w ZSRR (wrzesień 1941 – sierpień 1942). Dzieje Najnowsze, 55.1, 53-76. http://dx.doi.org/10.12775/DN.2023.1.03

Khalifa-Zadeh, M., & Maksymiuk, K. (2023). Reforms of Sasanian king Khusro I and the northern bank of the Araxes – Arrān (Caucasus Albania). Historia i Świat12, 167–182. https://doi.org/10.34739/his.2023.12.10

Kowalik-Bylicka, J. (2023). Potocki Eustachy, Sitkowski Stanisław Kostka Apolinary. Historia i Świat12, 443–450. https://doi.org/10.34739/his.2023.12.28

Kozaczyńska, B. (2023). Organizacja gniazd dziecięcych dla dzieci polskich wysiedlonych z Zamojszczyzny do dystryktu warszawskiego w latach 1942-1943. Rozprawy z Dziejów Oświaty, 60, 47–66.

Kruszyński, M. (2023). Spostrzeżenia posła RP w Rio de Janeiro Tadeusza Skowrońskiego na temat stosunków brazylijsko-sowieckich i tzw. sprawy polskiej. Pamięć i Sprawiedliwość, 41.1, 445-458. http://dx.doi.org/10.48261/pis234121

Kruszyński, M. (2023). Uwagi Tadeusza Skowrońskiego, posła RP w Rio de Janeiro, na temat wewnętrznego i zewnętrznego położenia Brazylii (1943 r.). Res Historica, 56, 1377-1393. doi:http://dx.doi.org/10.17951/rh.2023.56.1377-1393

Kruszyński, M. (2023). W kontrze do kształcenia partyjnego: o „anty-uniwersytetach” katolickich w Polsce (1944/45–1989) na przykładzie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Autorski wybór zagadnień. Res Historica, 56, 823-842. doi:http://dx.doi.org/10.17951/rh.2023.56.823-842

Liseichykau, D., & Wereda, D. (2023). Attempts to raise the educational level of the uniate clergy at the basilian Seminary in Novy Sverzhen (1743-1833). Historia i Świat, 12, 255–272. https://doi.org/10.34739/his.2023.12.15

Magier, D. (2023). Opisać archiwalną rzeczywistość na nowo. Studia Źródłoznawcze, 61, 171–175.

Magier, D. (2023). Sprawa archiwów wyodrębnionych w tezach i projekcie ustawy o archiwach i materiałach archiwalnych z lat 1970–1971 – pierwsze starcie kompetencyjne Archiwów Państwowych z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych. Res Historica, 55, 557-572.  http://dx.doi.org/10.17951/rh.2023.55.557-572

Magier, D. (2023). Transcendencja archiwalnego uniwersum. Pytania o metafizykę w archiwistyce. Krakowski Rocznik Archiwalny, 29, 197–204. http://doi.org/10.4467/12332135KRA.23.011.18619

Magier, D., Shotayev, M., & Makhanbayev, T. (2023). Communist Party documents from the period of its rule in Kazakhstan and Poland: A comparative study. Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, 21, 135–151. https://doi.org/10.36874/RIESW.2023.2.7

Magier, D., Brzost, M., Buńko, J. L., Butrym, K., Chudek, M., Jarosławski, W., Jasiński, T., Kotara, D., Kryński, S., Malinowski, R., Marczak, R., Paprocka, M., Sęktas, K., Sówka, K., Wielgosz, Ł., Wrona, A., Yelianevich, R., & Zając, M. (2023). Skorowidz do aktów notariusza Szymona Czarnockiego w Łosicach z lat 1810-1812. Radzyński Rocznik Humanistyczny, 21, 203–284. https://doi.org/10.36121/RRH.21.2023.4

Pawłowska, A., & Piętek, R. (2023). The Relations between state and Church in the Kongo in the Early Modern Period Based on Preserved Iconographic Material. An Outline of the Problematic. Przegląd Nauk Historycznych22(2), 41–81. https://doi.org/10.18778/1644-857X.22.02.02

Pytel, M. (2023). Kiedy transumowano egzemplarz koloński rzekomego dokumentu fundacyjnego klasztoru cystersów w Lądzie?. Res Historica, 55, 23-38.  http://dx.doi.org/10.17951/rh.2023.55.23-38

Sablin, S., & Magier, D. (2023). The main trends in the use of documents in the Central State Archive of Scientific and Technical Documentation of the Republic of Kazakhstan. Historia i Świat, 12, 359–378. https://doi.org/10.34739/his.2023.12.22

Wereda, D. (2023). Kompetencje językowe bazylianów prowincji litewskiej w XVII–XVIII wieku. Res Historica, 55, 201-216.  http://dx.doi.org/10.17951/rh.2023.55.201-216

Wereda, D. (2023). Miejsca kultu maryjnego w litewskiej prowincji bazylianów w XVII-XVIII wieku. Saeculum Christianum30(2), 194–209. https://doi.org/10.21697/sc.2023.30.2.14

Zawadzki, A. (2023). Historia społeczno-gospodarcza Polski B w latach 1944-1970 na przykładzie regionu siedleckiego. Stan badań i postulaty badawcze. Wschodni Rocznik Humanistyczny, 20.2, 199–212. https://doi.org/10.36121/azawadzki.20.2023.2.199

2022

Cabaj, J. (2022). Obraz wojny domowej w Hiszpanii na łamach polskiej prasy lokalnej 1936–1939 (na przykładzie czasopism siedleckich. Rocznik Historii Prasy Polskiej, 25.3, 43-59. http://doi.org/10.24425/rhpp.2022.142657
 
Chyra-Rolicz, Z. K. (2022). Refleksje w 180-lecie urodzin Marii Konopnickiej. Ciechanowskie Zeszyty Literackie, 24, 65–72.
 
Goszczyński, A. J. (2022). The Magnates of Polish-Lithuanian Commonwealth in 16th-18th century: towards Sejmiks. Ciechanowiec May 24-27, 2022. Historia i Świat, 11, 385–389. https://doi.org/10.34739/his.2022.11.25
 
Goszczyński, A. J. (2022). Instrukcja sejmiku województwa kijowskiego na sejm 1646 r. Przegląd Historyczny, 113.3, 487–518. link do artykułu
 
Posokhova, L., & Kowalik-Bylicka, J. (2022). The library of Varlaam Shyshatsky in the context of a „reading revolution” in the ukrainian lands (Second half of the 18th – Early 19th centuries). Historia i Świat, 11, 219–236. https://doi.org/10.34739/his.2022.11.13
 
Belova, G., Georgieva, G., & Leończyk, S. (2022). Международное сотрудничество в области здравоохранения между Первой и Второй мировыми войнами : уроки истории в борьбе с эпидемиями. Historia i Świat, 11, 251–272. https://doi.org/10.34739/his.2022.11.15
 
Magier, D. (2022) Collaboration with the Bolsheviks during the Soviet invasion of Poland in 1920 exemplified by the Biała Podlaska region. Komunizm: system - ludzie - dokumentacja, 11, 55-74. https://doi.org/10.48261/2299.890X.11.2022.03
 
Magier, D. (2022). Instrukcja akcji propagandowej związanej z kongresem zjednoczeniowym w dniach 15–21 grudnia 1948 roku. Res Historica, 53, 663-678. http://dx.doi.org/10.17951/rh.2022.53.663-678
 
Magier, D. Kryptonim „Archiwum”. Plan przedsięwzięć operacyjnych Służby Bezpieczeństwa PRL wobec Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych (1976-1990). Prace Archiwalno-Konserwatorskie / Archiwum Państwowe w Siedlcach. 2022;23:231–236.
 
Magier, D.,  & Posokhov S. (2022) Crossing the Rubicon in archival sciences. Redefining the scope of state archivists in the 21st century Poland (with Ukrainian reflection). Historia i Świat, 11, 291-309. https://doi.org/10.34739/his.2022.11.17
 
Magier, D. (2022) Uczeń wyklęty 1950–1956. Przypadek Jana Rudko z liceum w Komarówce Podlaskiej. Radzyński Rocznik Humanistyczny, 20, 121-136. https://doi.org/10.36121/RRH.MAGIER.20.2022
 
Maksymiuk, K., & Hossein Talaee P. (2022) Consequences of the Battle of Satala (298). Historia i Świat, 11, 145-154. https://doi.org/10.34739/his.2022.11.08
 
Farrokh, K., Maksymiuk, K., Skupniewicz, P., & Fathi S. (2022) An overview of military confrontations between of the assyrian army against the Medes in the 7th centuries BCE. Historia i Świat, 2022, 11, 125-144. https://doi.org/10.34739/his.2022.11.07
 
Roguski, R. (2022). Criminal offences as an element of anti-state activities in the eastern lands of the Second Polish Republic from 1921-1925. Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, 20.2, 233–253. https://doi.org/10.36874/RIESW.2022.2.13
 
Starnawska, M. (2022). Die Johanniter und die weiblichen Orden in Schlesien im Mittelalter. Ordines Militares Colloquia Torunensia Historica. Yearbook for the Study of the Military Orders, 27, 161–176. https://doi.org/10.12775/om.2022.006
 
Wereda, D. (2022). Działalność Ignacego Świrskiego w Wilnie. Biografistyka Pedagogiczna7(1), 51–82. https://doi.org/10.36578/BP.2022.07.09
 

2021

Chyra-Rolicz, Z. K. (2021). Nowoczesny plan rozwoju gospodarczo-społecznego II Rzeczypospolitej – Centralny Okręg Przemysłowy (COP). Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 68(4), 132–144. http://doi.org/10.15584/nsawg.2021.4.7
 
Goszczyński, A. J. (2021a). Nieszczęścia gorsze od wroga głód i niedostatki w armii Rzeczypospolitej podczas kampanii chocimskiej z 1621 r. Wschodni Rocznik Humanistyczny18(3), 27–51. http://doi.org/10.36121/agoszczynski.18.2021.3.027
 
Goszczyński, A. J. (2021b). O wpływie warunków atmosferycznych na przebieg bitwy pod Chocimiem z 1621 roku. Radzyński Rocznik Humanistyczny19, 7–16. http://doi.org/10.36121/RRH.GOSZCZYNSKI.19.2021
 
Goszczyński, A. J. (2021c). Ucieczki ludności cywilnej z południowo-wschodnich województw Rzeczypospolitej w pierwszym etapie powstania Chmielnickiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Historyczne148, 283–299. http://doi.org/10.4467/20844069PH.21.022.13859
 
Jaczyński, S. A. (2021). Collaborators with the NKVD in the Prisoner-of-War Camp at Kozelsk. Historia i Świat, 10, 423–431. http://doi.org/10.34739/his.2020.10.24
 
Kozaczyńska, B. (2021). Postawy mieszkańców wschodnich powiatów dystryktu warszawskiego ratujących polskie dzieci - byłych więźniów niemieckiego obozu przejściowego w Zamościu w latach 1942-1943. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Historyczne, 148, 397–410. http://doi.org/10.4467/20844069PH.21.029.13866
 
Kozaczyńska, B., & Magier, D. (2021). Warsaw citizens - children - railway carriages. The help from warsaw’s “Care Associations” for children displaced from the Zamość region in the years 1943–1944. Metamorfozy istorii19, 56–68.
 
Leończyk, S. (2021a). The policy of industrialization, collectivization and atheization on the example of Polish Diaspora of 1930–1940 in Siberia. International History Review43(6), 1238–1249. http://doi.org/10.1080/07075332.2021.1888769
 
Leończyk, S. (2021b). Научное сотрудничество Эдуарда Пекарского и Владислава Котвича в 1913–1934 гг. Etnografia, (1), 126–138. http://doi.org/10.31250/2618-860 0-2021-1(11)-126-138  
 
Leończyk, S. (2021c). Польские учебно-воспитательные учреждения на территории СССР в годы Второй мировой войны. Modern History of Russia11(2), 392–407. http://doi.org/10.21638/11701/spbu24.2021.206
 
Leończyk, S. (2021d). Ссыльные участники польского Январского восстания в Енисейске во второй половине XIX века в воспоминаниях современников. Almanach Historyczny23, 129–150. http://doi.org/10.25951/4405
 
Leończyk, S. (2021e). Этнографические исследования народов Cибири польскими ссыльными во второй половине XIX в. Ural’skij Istoriceskij Vestnik, 71(2), 154–160. http://doi.org/10.30759/1728-9718-2021-2(71)-154-160
 
Magier, D. (2021a). Archives at the Time of Lockdown activity in Social Media Based on the Example of the State Archives in Siedlce between March 2020 and March 2021 (A Research Report). Historia i Świat, 10, 454–459. http://doi.org/10.34739/his.2021.10.27
 
Magier, D. (2021b). Inżynier Ciecióra uzasadnia potrzebę zmiany hymnu narodowego z okazji powstania Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Radzyński Rocznik Humanistyczny19, 145–153. http://doi.org/10.36121/RRH.MAGIER.19.2021
 
Magier, D. (2021c). Po co archiwistyce jest potrzebna historia? Wschodni Rocznik Humanistyczny18(1), 35–43. http://doi.org/10.36121/dmagier.18.2021.1.035
 
Magier, D. (2021d). Rola archiwów w budowaniu krajobrazu pamięci prowincji. Polsko-rosyjskie seminarium naukowe „Pejzaże pamięci małych miast”, Jekaterynburg–Siedlce 1–2 października 2021 r. Archeion122, 451–454.
 
Maksymiuk, K. I. (2021a). Armenia in Political and Military Activities of Ardaxšīr I. Persica Antiqua. The International Journal of Ancient Iranian Studies, 1, 87–96. http://doi.org/10.22034/PA.2021.133726
 
Maksymiuk, K. I. (2021b). Natio molestissima. Römerzeitliche Perserbilder von Cicero bis Ammianus Marcellinus. Klio. Beiträge zur Alten Geschichte103(2), 761–765. http://doi.org/10.1515/klio-2021-3011
 
Maksymiuk, K. I. (2021c). ‘Industrial espionage’ of Justinian I (527-565). Historia i Świat, 10, 445–453. http://doi.org/10.34739/his.2021.10.26
 
Maksymiuk, K. I., Skupniewicz, P. N., & Smyk, A. H. (2021). Is cross always Christian? A study on iconography of Sasanian seals. Cogent Arts and Humanities8(1), 1–15. http://doi.org/10.1080/23311983.2021.1956729
 
Piętek, R. (2021). The dethronement of Bernardo II in 1615 the role of a violence and christianity in ideology of power in Kongo in the first half of the 17th century. Historia i Świat, 10, 239–252. http://doi.org/10.34739/his.2021.10.10
 
Piłatowicz, J. K. (2021). Instytut Historii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach w latach 1991-2019. Historia i Świat, 10, 398–402. http://doi.org/10.34739/his.2020.10.22
 
Piłatowicz, J. K., & Roguski, R. E. (2021). The attempt to introduce specialist military training in Vilnius in the last years of the 18th century. Historia i Świat, 10, 269–282. http://doi.org/10.34739/his.2021.10.12
 
Skupniewicz, P. N., & Maksymiuk, K. I. (2021). The Warrior on Claps from Tillya Tepe. Vestnik Sankt-Peterburgskogo Universiteta-Istoriya66(2), 567–584. http://doi.org/10.21638/11701/spbu02.2021.215
 
Wereda, D. E. (2021). The role of the cult of Josaphat Kuntsevych in Biała Podlaska in creating intercultural space. Historia i Świat, 10, 253–268. https://doi.org/10.34739/his.2021.10.11

 

2020

Cabaj, J. (2020a). Prasa ukraińska na Podlasiu w latach 1917–1919. Dzieje Najnowsze52(3), 111–128. http://doi.org/10.12775/DN.2020.3.06
 
Cabaj, J. (2020b). The Polish-Czechoslovakian Conflict over Cieszyn Silesia, Spiš and Orava in the years 1938-1939 as Reported by the Polish Provincial Press published in Siedlce. Historia i Świat, 9, 127–145. http://doi.org/10.34739/his.2020.09.08
 
Chyra-Rolicz, Z. K. (2020). Rola lidera społecznego w tworzeniu lepszej jakości życia. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 64(4), 209–221. http://doi.org/10.15584/nsawg.2020.4.14
 
Karamian, G., Maksymiuk, K. I., Skupniewicz, P. N., Astaraki, F., & Farrokh, K. (2020). Preliminary report of Māhūr tomb, a Mithraism relic at Dezfūl, Southern Iran. Historia i Świat, 9, 23–36. http://doi.org/10.34739/his.2020.09.02
 
Leończyk, S. (2020). Rosyjskie ustawodawstwo wobec przesiedlenia polskich włościan na tereny Syberii na przełomie XIX i XX wieku. Wrocławskie Studia Wschodnie24, 9–24. http://doi.org/10.19195/1429-4168.24.1
 
Magier, D. (2020a). Akademicki klub dyskusyjny „Pod Lwem”(1974–1977) w świetle materiałów operacyjnych Służby Bezpieczeństwa. Przyczynek do dziejów kształtowania się środowiska akademickiego w Siedlcach. Prace Archiwalno-Konserwatorskie / Archiwum Państwowe w Siedlcach22, 279–290.
 
Magier, D. (2020b). Documentation of the communist nomenclature in the Polish Peoples Republic. An outline of the problem. Pamięć i Sprawiedliwość. Pismo naukowe poświęcone historii najnowszej36(2), 436–448. http://doi.org/10.48261/PIS203623
 
Magier, D. (2020c). Organization ofarchival records in the opinion of archivists of state archives in Poland based on results of the 2018 survey. Res Historica, 49, 531–543. http://doi.org/10.17951/rh.2020.49.531-543
 
Magier, D. (2020d). Przejawy podlaskiej samoidentyfikacji i jej źródła. Zarys problematyki. Rocznik Bialskopodlaski27, 109–123.
 
Magier, D. (2020e). Stosunek milicjantów powiatu radzyńskiego do komunizmu i Związku Sowieckiego na początku 1946 roku. Radzyński Rocznik Humanistyczny18, 55–72. http://doi.org/10.36121/RRH.MAGIER.18.20
 
Maksymiuk, K. I. (2020). Filozofowie neoplatońscy na dworze Chosroesa I – zderzenie kulturowe? Meander75, 103–111. http://doi.org/10.24425/meander.2020.135128
 
Piłatowicz, J. K. (2020a). Anti-Semitic resentments at the universities in the Second Polish Republic on the example of Lviv (1918-1939 AD). Cogent Arts and Humanities7(1), 1–7. http://doi.org/10.1080/23311983.2020.1801369
 
Piłatowicz, J. K. (2020b). Jewish Students at the Lviv Polytechnic until 1939 (statistical statement). Historia i Świat, 9, 113–126. http://doi.org/10.34739/his.2020.09.07
 
Piłatowicz, J. K. (2020c). Metamorfozy społeczne 22: Wokół nowej syntezy dziejów Drugiej Rzeczypospolitej. Historia i Świat, 9, 165–167. http://doi.org/10.34739/his.2020.09.12
 
Piłatowicz, J. K., & Maksymiuk, K. I. (2020). The dissolution of the Society of Jesus and its influence on the development of mathematical and natural sciences education in the Principal School of the Realm in Cracow. Paedagogica Historica56(4), 447–462. http://doi.org/10.1080/00309230.2019.1591468
 
Roguski, R. E. (2020a). Bezpieczeństwo mieszkańców Galicji Wschodniej w latach 1918–1921. UR JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES, (2), 91–112. http://doi.org/10.15584/johass.2020.2.6
 
Roguski, R. E. (2020b). Sprawozdanie Komendy Policji Państwowej na Małopolskę za styczeń 1920 r Report of the State Police Headquarters in Małopolska for January 1920. Historia i Świat, 9, 171–180. http://doi.org/10.34739/his.2020.09.13
 
Roguski, R. E. (2020c). The issue of civilian security in the Lithuanian-Polish borderland between 1919 and 1922. Istorija120(4), 4–28. http://doi.org/10.15823/istorija.2020.120.1
 
Starnawska, M. A. (2020a). Die geistlichen Ritterorden Anfänge - Strukturen - Wirkungen [recenzja]. Ordines Militares Colloquia Torunensia Historica. Yearbook for the Study of the Military Orders25, 460–463. http://doi.org/10.12775/OM.2020.023
 
Starnawska, M. A. (2020b). Pontyfikał Erazma Ciołka. Studia Źródłoznawcze58, 294–295.
 
Starnawska, M. A. (2020c). Was Central Europe indeed a ‘cold’ region when it came to the cult of Saints? Some remarks about a volume edited by French historians. Kwartalnik Historyczny127(4), 133–144. http://doi.org/10.12775/KH.2020.127.SI.1.05
 
Wereda, D. E. (2020). Kasata klasztoru bazylianów w Białej Podlaskiej. Roczniki Humanistyczne68, 109–125. http://doi.org/10.18290/rh20682-6