INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet w Siedlcach

 

Działalność Instytutu Historii obejmuje kształcenie studentów na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie historia.

Instytut Historii na studiach pierwszego stopnia oferuje kształcenie studentów w ramach dwóch specjalności:

  • nauczanie historii i promocja dziejów ojczystych.
  • archiwistyka i biurowość współczesna,

Oferta edukacyjna na studiach drugiego stopnia obejmuje specjalności:

  • archiwistyka i zarządzanie dokumentacją,
  • nauczanie historii i promocja dziejów ojczystych.

Studia w Instytucie Historii umożliwiają zdobycie pełnych uprawnień w zakresie nauczania historii na wszystkich stopniach edukacji, a także umiejętności zawodowych niezbędnych w pracy kancelaryjno-archiwalnej. Możliwe jest także kontynuowanie nauki w szkole doktorskiej.

Pracownicy Instytutu Historii prowadzą badania w obrębie wszystkich epok historycznych oraz w zakresie dydaktyki historii i zarządzania dokumentacją. Służą wsparciem i pomocą w przygotowaniu i wdrażaniu studentów do pracy naukowej.

Dyrektorem Instytutu Historii jest doktor habilitowany Dariusz Magier.

Instytut Historii w ramach działalności naukowej i propagującej historię organizuje konferencje naukowe, spotkania z młodzieżą, wykłady otwarte, promocje książek wystawy i inne wydarzenia. W działaniach tych aktywnie uczestniczą koła studenckie:

  • Studenckie Koło Naukowe Historyków
  • Studencko-doktoranckie Koło Naukowe Archiwistów

Instytut Historii jest wydawcą czasopisma naukowego „Historia i Świat”, współwydawcą „Słownika biograficznego Południowego Podlasia i Wschodniego Mazowsza” oraz naukowego czasopisma studenckiego „Officina Historiae”

Sekretariat Instytutu Historii czynny jest od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30.

 

 

Zobacz również:

Tekst w języku łatwym do czytania