INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet w Siedlcach

 

okladka 2 coreect

(Wszystkie pliki PDF są w wersji skanowanej)

 

Strona tytułowa, redakcyjna , spis treści

DARIUSZ MAGIER Słowo wstępne

DARIUSZ MAGIER O naturze zbiorów archiwalnych (z problematyką sztandarowego zbioru siedleckiego w tle)

ELŻBIETA S. MONIKA ALBINIAK O trzech fazach gromadzenia dokumentacji biograficznej dotyczącej Anny s. Jolanty Puchałki w Archiwum Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej

ILONA MATEJKO-PETERKA Ukryte, nieznane i niedocenione. Dokumenty franciszkańskiego katastru dla Śląska Austriackiego w archiwach śląskich instytucji administracji publicznej

MIROSŁAW ROGUSKI Pozostałość aktowa po Tymoteuszu Łuniewskim i jej znaczenie dla badaczy historii pogranicza Mazowsza i Podlasia w XIX wieku

KATARZYNA PADUCH Muzeum Społeczne w Warszawie (1921-1939) w świetle zachowanych archiwaliów ze zbiorów archiwum Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy

BARTŁOMIEJ SAMARSKI Alternatywne metody wykorzystania materiałów archiwalnych w badaniach historycznych, czyli dokumentacja finansowa i akta wymiaru sprawiedliwości, jako przykład źródeł do dziejów okresu międzywojennego

ADRIAN KOSSOWSKI Nietypowi aktotwórcy i ich dokumentacja życia codziennego na przykładzie zbioru Archiwum rodziny Pawłowskich

PAWEŁ GLUGLA Tadeusz Nowak (1930-1991) jako aktotwórca nieoczywisty i jego spuścizna w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Juliusza Słowackiego w Tarnowie

BARTOSZ DRZEWIECKI Dokumentacja wytwarzana przez ludzi nauki – archiwalia nieoczywiste