INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet w Siedlcach

(bezpłatne dzienne studia I stopnia, kierunek praktyczny)

kirunek infobrokerstwo sala komputerowa r 800

Żyjemy w społeczeństwie informacyjnym. Charakteryzuje go traktowanie informacji jako towaru, dobra równoważnego lub nawet cenniejszego od dóbr materialnych. W związku z tym nieustannie wzrasta zapotrzebowanie na usługi związane z zarządzaniem informacją wszelakiego typu, w tym cyfrową i tradycyjną. Rynek pracy wykazuje zapotrzebowanie na osoby potrafiące zawodowo poruszać się w świecie jej zapisów: pozyskiwać je, przechowywać, przetwarzać i udostępniać zainteresowanym. Na to zapotrzebowanie odpowiada nasz kierunek studiów.

Infobrokerstwo to dziedzina wiedzy, na którą składają się teoretyczne i praktyczne działania związane z autoryzacją, pozyskiwaniem, przetwarzaniem oraz udostępnianiem informacji w warunkach gwałtownego rozwoju technologii teleinformatycznych i funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego. Absolwent uzyskuje umiejętności brokera informacji.

Nowoczesna biurowość to techniki składające się na obsługę organizacji biurokratycznych, nadzór nad produkcją, obiegiem i przetwarzaniem zapisów informacji. Absolwent uzyskuje umiejętności obsługi biur wszelakiego typu i zarządcy dokumentacji (records manager).

 

 

Studia przygotowują do pracy jako:

  • broker informacji, researcher w mediach tradycyjnych i online,
  • urzędnik biur wszelakiego typu,
  • zarządca dokumentacji (records manager),
  • specjalista w zakresie systemów kancelaryjnych i koordynator czynności kancelaryjnych,
  • dokumentalista w administracji rządowej i samorządowej oraz w organizacjach drugiego i trzeciego sektora,
  • opiekun bieżących repozytoriów zapisów informacji,
  • analityk serwisów internetowych,
  • prowadzący działalność usługową w zakresie poszukiwania, przetwarzania i udostępniania zapisów informacji.

Studia przygotowują również do podjęcia studiów II stopnia (magisterskich).

Szczególnie polecane kierunki to:

  • historia, specjalność archiwistyka i zarządzanie dokumentacją,
  • archiwistyka.

 

LINK DO: Opis kierunku w Internetowej Rejestracji Kandydatów

Dokumenty do pobrania:

PLAN STUDIÓW (PDF wersja skanowana)

EFEKTY UCZENIA SIĘ (PDF wersja skanowana)