INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet w Siedlcach

(bezpłatne dzienne studia I i II stopnia)

ludzie w kostiumach historycznych

Jeśli zgadzasz się, że historia jest nauczycielką życia, nie możesz wybrać innego kierunku studiów! Studiując historię uzyskasz kompetencje nauczyciela historii lub zgłębisz tajniki nowoczesnego zarządzania dokumentacją, zdobędziesz uprawnienia archiwisty i muzealnika.

Studia 1 stopnia (licencjackie)

Studia trwają trzy lata (6 semestrów). Umożliwiają zdobycie wszechstronnej wiedzy historycznej Polski i świata. Dzięki nim nie tylko będziesz mógł rozwijać własne zainteresowania, ale również na zdobędziesz atrakcyjny zawód. Nabyte ogólnohumanistyczne umiejętności pozwolą Ci na podjęcie dalszej nauki na studiach drugiego stopnia na kierunku historia lub pokrewnych kierunkach humanistycznych albo na aplikowanie do pracy.

W ramach studiów sam wybierasz specjalność, którą chcesz realizować:

- nauczycielską (po ukończeniu studiów 2 stopnia umożliwi Ci wykonywanie zawodu nauczyciela historii)

- kancelaryjno-archiwalną (przygotuje Cię do pracy biurowej w administracji, do obsługi systemów kancelaryjnych oraz prowadzenia wszystkich rodzajów archiwów i składnic akt)

Studia 2 stopnia (magisterskie)

Studia uzupełniające magisterskie trwają 2 lata (4 semestry). Umożliwiają zdobycie gruntownej wiedzy pozwalającej na rozumienie i interpretację procesów historycznych oraz uzyskanie przygotowania merytorycznego i warsztatowego do samodzielnego prowadzenia badań historycznych oraz podjęcia studiów w szkole doktorskiej lub wykonywania poszukiwanych na rynku pracy zawodów.

W ramach studiów realizujesz wybraną specjalność:

- nauczycielską (kontynuacja specjalność ze studiów 1 stopnia da Ci uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela historii)

- archiwalno-muzealną (daje uprawnienia do pracy we wszystkich rodzajach archiwów i składnic akt oraz przygotowuje do zawodu muzealnika)

OFERTA DLA PRACUJĄCYCH

Zapraszamy na studia również osoby pracujące i w wieku dojrzałym. Dzięki wdrożeniu programu 40+ nasze zajęcia rozpoczynają się w godzinach popołudniowych i umożliwiają pogodzenie studiowania z pracą zawodową.