INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet w Siedlcach

Siedzący organizatorzy i laureaci konkursu

18 kwietnia 2015 r. w Grodnie odbył się finał XX edycji konkursu "Dzieje Polski". Organizatorem i gospodarzem imprezy jest Zjednoczenie Społeczne Polska Macierz Szkolna na Białorusi. Patronat merytoryczny nad konkursem od wielu lat sprawuje IHiSM. 

link do: INFORMACJI O KONKURSIE