INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet w Siedlcach

szesc kobiet stoi jedna z kwiatami

7 czerwca 2024 r. odbyła się obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Tyszkiewicz pt. "Newelscy - właściciele Wodyń na tle dziejów regionu w XIX - XXI wieku". Promotor: prof. dr hab. Zofia Chyra-Rolicz. Recenzenci: prof. dr hab. Ewa Maj (UMCS), dr hab. Jerzy Gapys (UJK). Po pomyślnym przebiegu obrony komisja doktorska wystąpiła do Senatu UwS o nadanie Pani Annie Tyszkiewicz stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie historia.