INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet w Siedlcach

usmiecnieta para z kciukami w gore

Otwieramy nabór wniosków do konkursu INTERSTUDENT UwS 2024 dla studentów cudzoziemców Uniwersytetu w Siedlcach.

Konkurs Interstudent UwS to inicjatywa Ośrodka Języka Polskiego i Kultury Polskiej, pod patronatem Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu w Siedlcach. Konkurs jest skierowany do studentów i doktorantów UwS posiadających status cudzoziemca, stacjonarnych i niestacjonarnych kierunków studiów, wszystkich stopni, a także stypendyści NAWA oraz uczestnicy programów wymiany międzynarodowej,  którzy na dzień złożenia wniosku konkursowego ukończyli 18 lat.

Nabór wniosków trwa od 14 marca 2024 r. do 14 kwietnia 2024 r.

link do: REGULAMINU