INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet w Siedlcach

ludzie siedza przy okraglym stole mezczyzna stoi obok

19 marca 2024 r. studenci, doktoranci i pracownicy Instytutu Historii UwS uczestniczyli w zebraniu naukowym w Archiwum Państwowym w Siedlcach, podczas którego mgr Patrycja Kaczmarska, kierownik Centralnego Archiwum Wojskowego, wygłosiła referat poświęcony organizacji i zadaniom wojskowej sieci archiwalnej.