INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet w Siedlcach

erasmus 24 uniesione rece i litery

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą rozpoczyna nabór studentów na wyjazdy na studia (SMS) w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2024/2025. Rekrutacja będzie przeprowadzona przez komisje wydziałowe do dnia 30.03.2024 r.

Prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem nr 5/2024 Rektora UwS z dnia 17 stycznia 2024 roku w sprawie zasad organizacji i realizacji wymiany akademickiej w ramach programu Erasmus+ (LINK DO STRONY) zanim podejmą Państwo decyzję o ubieganiu się o stypendium Erasmus+.
 
W procesie rekrutacji należy złożyć następujące dokumenty:
 
Zgłoszenie studenta na wyjazd na studia w ramach PROGRAMU ERASMUS+ podpisane przez Przewodniczącego Komisji Wydziałowej i Koordynatora Wydziałowego wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. Zgłoszenia niekompletne nie będą rozpatrywane.
Formularze dostępne są na stronie (LINK DO STRONY).
 
Zgłoszenia dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. 

Zainteresowane osoby proszone są o kontakt z właściwymi koordynatorem wydziałowym:

Wydział Nauk Humanistycznych  - mgr Ewelina Chwedczuk

Dalszych informacji udziela Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą, nr. wew. 1961