INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet w Siedlcach

siedem osob stoi w tle 2 loga

W dniu 27 lutego 2024 r. podpisane zostało porozumienie o współpracy UwS z Narxoz University. Umowa jest efektem pobytu dr. hab. Dariusza Magiera i dr. hab. Marcina Kruszyńskiego na tej kazachskiej, znajdującej się się w Ałmaty, prywatnej uczelni w czerwcu 2023 r. Instytut Historii zamierza spożytkować porozumienie do wspólnych przedsięwzięć naukowych i dydaktycznych w zakresie historii, archiwistyki i zarządzania dokumentacją.

lin do: POROZUMIENIA (wersja skanowana)