INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet w Siedlcach

strona z artykulem przyjechal pociag grozy
16 lutego 2024 r. w "Życiu Siedleckim" ukazał się artykuł dr Beaty Kozaczyńskiej z okazji 81. rocznicy przyjazdu do Siedlec transportu z dziećmi i starcami wysiedlonymi z Zamojszczyzny.