INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet w Siedlcach

screen ze strony fundacji

Na stronie Fundacji im. Janusza Kurtyki został opublikowany raport pt. "Dezinformacja i propaganda w polityce historycznej Federacji Rosyjskiej wobec Polski i Ukrainy". Autorem reportu jest dr Artur Goszczyński. 

Raport powstał w ramach  Projektu „Tarcza historii”, czyli razem przeciw nieprawdzie. Czteroobszarowe przeciwdziałanie rosyjskiej dezinformacji w obszarze narracji historycznych o Polsce i Ukrainie.  Zadanie publiczne finansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja Publiczna 2023”.