INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet w Siedlcach

student w garniturze przemawia

6 grudnia 2023 r. odbyła się uroczystość wręczenia absolwentom kierunku historia nagród "Złotego Pióra", za najlepsze prace licencjackie i magisterskie obronione w Instytucie Historii w roku 2023. W kategorii prac licencjackich nagrodę zdobył Hubert Szmidt za pracę "Bitwa pod Alezją w De Bello Gallico Gajusza Juliusza Cezara", napisaną pod opieką dr hab. Katarzyny Maksymiuk. W kategorii prac magisterskich zwyciężyła mgr Michalina Pszczółkowska za pracę "Ubiór kobiety w późnośredniowiecznej Polsce na podstawie przedstawień fundacyjnych". W imieniu laureatki, która nie mogła dotrzeć na uroczystość, nagrodę odebrała promotorka pracy, dr hab. Maria Starnawska.

link do: relacji z rozdania nagród "Złote Pióro 2023" autorstwa studentki historii Aleksandry Gugały