INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet w Siedlcach

dwaj mezczyzni stoja w garniturach i krawatach

5 grudnia 2023 r. odbyła się obrona rozprawy doktorskiej mgr. Damiana Sitkiewicza pt. "Powiat miński w okresie okupacji niemieckiej 1939-1944". Promotor: dr hab. Dariusz Magier. Recenzenci: prof. dr hab. Robert Litwiński (UMCS), prof. dr hab. Wojciech Włodarkiewicz (WAT) i dr hab. Sebastian Piątkowski (IPN Radom). Po pomyślnym przebiegu obrony komisja doktorska wystąpiła do Senatu UwS o nadanie Panu Damianowi Sitkiewiczowi stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie historia.