INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet w Siedlcach

01

W dniach 19-25 czerwca 2023 r. dr hab. Dariusz Magier i dr hab. Marcin Kruszyński przebywali na stażu naukowym realizowanym w ramach programu Erasmus+  w Al-Farabi Kazakh National University w Ałmacie. Na zdjęciu spotkanie z kierownictwem Wydziału Historycznego KazNU

O pobycie czytaj więcej...

 

 W trakcie stażu zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

  • spotkanie z dziekanem wydziału historycznego Kazachskiego Narodowego Uniwersytetu Al-Farabiego (KazNU) prof. D. Bajgunakowym,
  • wykłady dla studentów, doktorantów i pracowników KazNU,
  • konsultacje doktoratu “Research Documentation: Historical theoretical analysis, problems of preservation and digitalization”, który przygotowuje Syrym Sablin, doktorant Al-Farabi Kazakh University. Zagranicznym promotorem jest dr hab. Dariusz Magier,
  • wizyta w Muzeum KazNU,
  • spotkania z władzami i studentami Narxoz University,
  • wizyta w Kazakh Central State Archive of Cinema-Photo and Sound Recording Documents i spotkanie z dyrektorem Iljasem Yskakovem i wicedyrektor Saule Satayevą,
  • Wizyta w Archiwum Prezydenta Republiki Kazachstan i spotkanie z dyrektor p. Aliją Mustafiną.
  • wizyta w Centralnym Muzeum Narodowym Kazachstanu.

 02

Spotkanie z dyrekcją Kazakh Central State Archive of Cinema-Photo and Sound Recording Documents.

03

Widok na kampus KazNU.

04

05

Wykłady.

06

Spotkanie z dyrekcją Archiwum Prezydenta Republiki Kazachstan.

07

Wizyta na Uniwersytecie Narxoz.

08

Zwiedzanie Muzeum KazNU.

09

Dr hab. Dariusz Magier i Syrym Sablin, doktorant Al-Farabi Kazakh University.