INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet w Siedlcach

screen strony KazNU na zdjeciu grupa ludzi

Na stronie Kazachskiego Uniwersytetu Narodowego al-Farabiego w Ałmaty opublikowano informację o stażu naukowo-dydaktycznym, który w dniach 12-26 marca 2023 r. w naszym Instytucie odbywały prof. Akmaral Yskak i prof. Gulbanu Zhugenbayeva. Podkreślono chęć zacieśnienia współpracy z Instytutem Historii m.in. przez podwójne dyplomowanie oraz prowadzenie wspólnych badań naukowych.

link do: STRONY KAZNU