INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet w Siedlcach

screen ze strony KazNU logo tytul zdjecie 4 osob

Na stronie Kazachskiego Uniwersytetu Narodowego al-Farabiego w Ałmaty opublikowano informację o stażu naukowo-dydaktycznym, który w dniach 12-26 marca 2023 r. w naszym Instytucie odbywały prof. Akmaral Yskak i prof. Gulbanu Zhugenbayeva. W komunikacie podkreślono, że jest to jeden z aspektów współpracy realizowanej na podstawie podpisanego 3 marca 2022 r. porozumienia o współpracy między UPH a KazNU, które koordynuje Instytut Historii. 

link do: STRONA KAZNU