INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet w Siedlcach

screen ze strony akademii nauk

Jest nam miło poinformować, że 5 kwietnia 2023 r. dr hab. Katarzyna Maksymiuk została zaakceptowana przez Radę Naukową Armeńskiej Akademii Nauk w Erywaniu do pełnienia funkcji zagranicznego konsultanta naukowego w przewodzie doktorskim  "The Social-Economic Situation in Transcaucasia and the Changes of Ethno-confessional pattern from the Mid of the 13th century to Mid 14th century".