INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet w Siedlcach

kobieta przed wielkim ekranem

W dniach 12-26 marca 2023 r. na stażu naukowo-dydaktycznym w naszym Instytucie przebywały prof. Akmaral Yskak i prof. Gulbanu Zhugenbayeva z Wydziału Historycznego Narodowego Uniwersytetu al-Farabiego w Ałmaty w Kazachstanie. Staż był efektem podpisanego 3 marca 2022 r. porozumienia o współpracy naukowej i dydaktycznej między UPH a KazNU, realizację którego koordynuje Instytut Historii. Staż był możliwy dzięki uzyskaniu przez IH finansowania w ramach projektu Erasmus+ KA 171 na lata 2022-2024.