INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet w Siedlcach

kaznukz

3 marca 2022 r. podpisane zostało porozumienie o współpracy między UPH a Kazachskim Uniwersytetem Narodowym al-Farabiego w Ałmaty (Kazachstan). Realizację umowy koordynuje Instytut Historii. Porozumienie otwiera możliwość współpracy naukowej, dydaktycznej oraz rozszerza możliwości mobilne studentów i pracowników obu uczelni.