INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet w Siedlcach

uczestnicy polsko kazachskiego seminarium

28 lutego 2022 r. na Wydziale Nauk Humanistycznych UPH z inicjatywy Instytutu Historii oraz Szkoły Doktorskiej odbyło się polsko-kazachskie seminarium doktoranckie. Troje wizytujących doktorantów z Kazachskiego Uniwersytetu Narodowego al-Farabiego w Ałmaty przedstawiło koncepcje swoich dysertacji, które stały się podstawą do ożywionej dyskusji z doktorantami UPH.

Goście z Kazachstanu przebywają na stażu naukowym w Instytucie Historii UMCS w Lublinie. Są to doktoranci archiwistyki wydziału historycznego KazNU, a zarazem pracownicy archiwum prezydenta, archiwum państwowego i urzędu miasta Ałmaty.