INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet w Siedlcach

URFU

Instytut Historii został koordynatorem umowy o współpracy UPH z Uralskim Uniwersytetem Federalnym w Jekaterynburgu (Federacja Rosyjska) (https://urfu.ru/ru/) podpisanej 10 czerwca 2021 r. Kontakty z Katedrą Zarządzania Dokumentacją, Archiwistyki i Historii Administracji Publicznej na Wydziale Historycznym tej uczelni otwierają dla dyscypliny i kierunku historia naszej Uczelni nowe możliwości w zakresie realizacji międzynarodowych projektów naukowych i dydaktycznych, rozwoju mobilności pracowników i studentów oraz wymiany informacji.