INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet w Siedlcach

okładki dwóch ostatnich numerów czasopisma

Czasopismo Historia i Świat (ISSN 2299-2464) wydawane przez Instytut Historii zostało ujęte w aktualnym wykazie czasopism punktowanych (40 pkt.). W bieżącym roku zakończył się także pozytywnie proces  ewaluacji czasopisma przez bazę Scopus.